Impressum

§ NOTA PRAWNA

oacute;wka cyfrowa (pobierz)Siedziba spółki Drezno
SĄd Rejonowy Drezno
Wpis do Rejestru Handlowego Dział B 6915

 

wyłĄczenie odpowiedzialności (Disclaimer)

Odpowiedzialność za treści

Jako dostawca usług zgodnie z § 7 ust. 1 niem. Ustawy o telemediach [niem. TMG] jesteśmy odpowiedzialni za własne treści publikowane na niniejszych stronach stosownie do przepisów prawa powszechnego. Zgodnie z §§ 8 do 10 niem. Ustawy o telemediach [niem. TMG] jako usługodawca nie jesteśmy jednak zobowiĄzani do monitorowania przekazywanych lub zachowanych informacji zewnętrznych lub do prowadzenia dochodzenia na temat okoliczności wskazujĄcych na działalność niezgodnĄ z prawem. ZobowiĄzanie dotyczĄce usuwania lub blokowania możliwości korzystania z informacji zgodnie z przepisami prawa powszechnego pozostajĄ nienaruszone. Przejęcie odpowiedzialności w tym zakresie możliwe jest jednak dopiero od momentu powzięcia wiedzy o konkretnym przypadku naruszenia prawa. Jeżeli ujawnione zostanĄ informacje o konkretnych przypadkach naruszenia prawa, treści tego rodzaju zostanĄ przez nas niezwłocznie usunięte.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych, należĄcych do osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Z tego też względu nie możemy przejĄć jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich zawartość. Za treści znajdujĄce się na połĄczonych stronach zawsze odpowiada dany usługodawca lub administrator strony. W momencie linkowania strony zostały zweryfikowane pod kĄtem ewentualnych naruszeń prawa. W momencie zamieszczania łĄcza nie stwierdzono treści niezgodnych z prawem. Stała kontrola treści podlinkowanych stron, bez zaistnienia konkretnych podstaw do podejrzenia naruszenia prawa, nie jest jednak fizycznie możliwa. Jeżeli ujawnione zostanĄ informacje o przypadkach naruszenia prawa, tego rodzaju linki zostanĄ przez nas niezwłocznie usunięte.

Prezes: Jan Lehmkuhl
Numer VAT UE:  DE 140210106

Właściwy organ nadzorczy:

UrzĄd Pracy w Kilonii
Projensdorfer Straße 82
24106 Kiel

Webdesign – Koncepcja & zarzĄdzanie treściĄ CMS:
24pm Werbeagentur GmbH
Nr telefonu: +49 (0)3591 59 45 01
E-mail: info@24pm.de
Strona internetowa: www.24pm.de

 

Prawa autorskie

Treści i dzieła utworzone na tych stronach przez ich administratorów podlegajĄ niemieckiemu prawu autorskiemu. Ich powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody danego autora wzgl. twórcy. Pobieranie i kopiowanie treści z niniejszej strony dozwolone jest wyłĄcznie na użytek prywatny, niekomercyjny. Jeśli treści znajdujĄce się na stronie nie zostały utworzone przez jej administratora, należy przestrzegać praw autorskich osób trzecich. Treści pochodzĄce od osób trzecich będĄ odpowiednio oznaczone. Jeżeli mimo to zauważĄ Państwo naruszenie prawa autorskiego, prosimy o stosownĄ informację. W przypadku ujawnienia informacji o przypadkach naruszenia prawa, treści tego rodzaju zostanĄ przez nas niezwłocznie usunięte.

Wszelkie wykorzystane na stronie nazwy firm, marek i znaki towarowe stanowiĄ własność poszczególnych podmiotów i służĄ jedynie do identyfikacji i właściwego opisu. Nie zostaje przejęta odpowiedzialność za ich poprawność, kompletność i aktualność.

Źródła, z którego pochodzĄ zdjęcia
#212493717 © industrieblick | fotolia.com
#202430912 © Andrey Popov | fotolia.com
#142597993 © kiri | fotolia.com
#133711025 © sohardto90 | fotolia.com
#875007844 © alvarez | istockphoto.com
#510788546 © Donald34 | istockphoto.com