Icon Monteure

PRACA DLA LAKIERNIKÓW


PoszukujĄ Państwo interesujĄcej i urozmaiconej pracy? Chcieliby Państwo podjĄć zatrudnienie w przedsiębiorstwie o ugruntowanej pozycji, oferujĄcym długoterminowe zabezpieczenie zawodowe, wspierajĄcym w sytuacjach problemowych i współpracować z zespołem, w którym panuje przyjemna atmosfera?

PUR to firma o płaskiej strukturze organizacyjnej, w której znajdĄ Państwo kompetentne osoby kontaktowe. Zawsze troszczymy się o Państwa sprawy.

Jako pracownik będĄ Państwo w centrum naszego zainteresowania. Naszych pracowników traktujemy jako klucz do sukcesu.

Na kolejnych stronach znajdĄ Państwo informacje dotyczĄce możliwości zatrudnienia oraz korzyści, jakie oferujemy naszym pracownikom!

Będzie nam niezmiernie miło, jeśli dołĄczĄ Państwo do naszego zespołu!

Jeżeli nie znaleźli Państwo na naszej stronie odpowiednich ofert pracy dla siebie, to bez wahania prosimy złożyć aplikację na dowolne stanowisko.

ObowiĄzujĄcy u nas system wynagradzania zawiera ustalone/Ą przez ZwiĄzek Taryfowy (Zrzeszenie Niemieckich Agencji Pracy Tymczasowej i Niemieckie Zrzeszenie ZwiĄzków Zawodowych)

 • grupy zaszeregowania stosownie do zajmowanego stanowiska
 • gratyfikację bożonarodzeniowĄ i dodatek urlopowy, jak również
 • urlopy okolicznościowe.

Poza wynagrodzeniem godzinowym (wyższym, niż przewiduje układ zbiorowy pracy) wypłacamy Państwu diety, dodatki motywacyjne i naturalnie pokrywamy koszty zakwaterowania. Ponadto otrzymujĄ Państwo od nas osobistĄ odzież roboczĄ.

Pracownicy zatrudnieni na stałe otrzymujĄ

 • za osiĄganie bardzo dobrych wyników „świadczenie niepieniężne”, 1 x 40 € w postaci bonów paliwowych na okres do 4 miesięcy
 • za pozyskanie nowego pracownika „premia za pozyskanie nowego pracownika“ 500,- €1
 • za pozyskanie nowego klienta „premia za pozyskanie nowego klienta“ – ustalana indywidualnie premia jednorazowa
 • w przypadku zapełnienia banku godzin ilościĄ 150 godzin „premia za zapełnienie banku godzin”100,- €, wypłacane raz w roku wraz z wynagrodzeniem lipcowym2
 • z okazji narodzin dziecka lub własnego ślubu „premia niespodzianka”

Oferujemy możliwości poszerzenia kwalifikacji przede wszystkim w następujĄcych obszarach:

 • spawanie
 • uprawnienia do obsługi dźwigu
 • uprawnienia do obsługi wózków widłowych

1 Prawo do otrzymania „premii za pozyskanie nowego pracownika“ w wysokości 50 % przysługuje po upływie pierwszych 6 tygodni zatrudnienia pracownika pozyskanego, a do kolejnych 50 % po 6 miesiĄcach jego zatrudnienia.

2 Ostateczny termin na przekazanie należności z tytułu zapełnienia konta czasu pracy odpowiedniĄ ilościĄ godzin przypada na dzień 31.07.

Uwaga: „Premie podlegajĄ obowiĄzkowi podatkowemu i ubezpieczenia społecznego. ZostanĄ one wypłacone w odpowiednim miesiĄcu wraz z wynagrodzeniem.”

Ka?dy nowo zatrudniony pracownik otrzymuje „premi? na start” w wysoko?ci 600,- €1.

1 Prawo do otrzymania „premii na start“ w wysoko?ci 50 % przys?uguje po up?ywie pierwszych 6 tygodni zatrudnienia, a do kolejnych 50 % po 6 miesi?cach zatrudnienia. Prawo do otrzymania tej?e premii przys?uguje pracownikom, którzy nie zostali pozyskani przez pracowników firmy PUR w ramach akcji „premia za pozyskanie nowego pracownika“. Premia podlega obowi?zkowi podatkowemu i ubezpieczenia spo?ecznego. Zostanie ona wyp?acona w odpowiednim miesi?cu wraz z wynagrodzeniem.

OSOBA KONTAKTOWA Dresden

Rico Trommeshauser

DYSPONENT GŁÓWNY

 • +49 (0) 351 42 305-50
 • +49 (0) 351 42 305-37
 • +49 (0) 174 24 61 375
r.trommeshauser@pur-montage.de

Bartlomiej Derlatko (PL)

STARSZY REKRUTER, SPAWALNIK (IWS)

 • +49 (0) 351 42 305-20
 • +49 (0) 351 42 305-37
 • +49 (0) 173 56 87 470
b.derlatko@pur-montage.de

Martyna Borowy (PL)

Rekruter

 • +49 (0) 351 42 305-54
 • +49 (0) 351 42 305-37
 • +49 (0) 1512 55 55 662
m.borowy@pur-montage.de

Bartosz Jędrzejak (PL)

Rekruter

 • +49 (0) 351 42 305-64
 • +49 (0) 351 42 305-37
 • +49 (0) 1515 89 68 905
b.jedrzejak@pur-montage.de

Tamas Wildner (H)

Rekruter

 • +49 (0) 351 42 305-31
 • +49 (0) 351 42 305-37
t.wildner@pur-montage.de

OSOBA KONTAKTOWA Magdeburg

Bernhard Kohtz

KIEROWNICTWO ODDZIAŁU, DYSTRYBUCJA

 • +49 (0) 391 40 094-90
 • +49 (0) 391 40 094-92
 • +49 (0) 172 34 74 941
b.kohtz@pur-montage.de

Heidi Rüdiger

Dysponowanie/ Dystrybucja

 • +49 (0) 391 40 094-93
 • +49 (0) 391 40 094-92
h.ruediger@pur-montage.de
MogĄ Państwo również złożyć aplikację na dowolne stanowisko (niewymienione wyżej)

ZAPRASZAMY DO SKONTAKTOWANIA SIĘ Z NAMI!

Z NIECIERPLIWOŚCIĄ CZEKAMY NA PAŃSTWA

Pytania Aplikacje Zachęcamy do kontaktu telefonicznego
-->

NASZE FACHOWE KOMPETENCJE

Z KTÓRYCH MOGĄ PAŃSTWO KORZYSTAĆ W REALIZACJI SWOICH CELÓW29
lat doświadczenia

737
zadowolonych klientów

115
wykwalifikowanych pracowników

17
grup zawodowych

NASI WIELOLETNI PARTNERZY